Showing all 7 results

Sofa sản xuất

Sofa văng da – 84211

Phong cách: Hiện đại Màu sắc: nâu đất Kiếu dáng: sofa văng Kích thước: 2m2 Bảo hành: 2 năm

Sofa sản xuất

Sofa văng da – 84228

Phong cách: Hiện đại Màu sắc: xanh ghi Kiểu dáng: sofa văng Kích thước: 2m1 Bảo hành: 2 năm

Sofa sản xuất

Sofa văng da – 84231

Phong cách: hiện đại Màu sắc: nâu sữa Kiểu dáng: sofa văng Kích thước: 2m3 Bảo hành: 2 năm

Sofa sản xuất

Sofa văng da – 84237

Phong cách: hiện đại Màu sắc: vàng tươi Kiểu dáng: sofa văng Kích thước: 2m34, đôn 80x60cm Bảo hành: 2…

Sofa sản xuất

Sofa văng da – 84238

Phong cách: Hiện đại Màu sắc: ghi xanh Kiểu dáng: sofa văng Kích thước: 2m34, đôn 90x70cm Bảo hành: 2…
Phong cách: Hiện đại Kiểu dáng: sofa văng Màu sắc: màu vàng Kích thước: 2m2 x 85cm Bảo hành: 2…
Phong cách: Hiện đại Kiểu dáng: sofa văng Màu sắc: ghi sáng Bảo hành: 2 năm

0784 999 839